1. U bevindt zich hier
  2. Arrow Info Opdrachtgevers

Info Opdrachtgevers

Registeraccountants, of degenen die daarnaar op weg zijn of waren, noemen we RA-Professionals. Ze hebben uiteindelijk allemaal dezelfde basis. Ze werkten op een accountantskantoor en combineerden praktijk en studie. Ook keken ze bij vele soorten organisaties in de keuken. Grofweg de ene helft werkte bij de Big4, de andere helft deed ervaring op bij andere kantoren.

De unieke focus van RA's
Hun focus is bijzonder en maakt RA-Professionals waardevol voor opdrachtgevers. Helemaal als ze, zoals vele van de RA-Professionals hun focus willen verleggen van accountantscontrole naar controlling. Ze kijken naar de beheersorganisatie, naar samenhangende controle-elementen en naar de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Vaak hebben ze speciale kennis over bepaalde sectoren van de economie. Pas nadat accountants gaan werken buiten de accountancy divergeren hun paden.

TIC
RegisterRa is een initiatief van The Independence Company B.V. (TIC), een serviceprovider voor zelfstandige RA-Professionals. TIC is opgericht in 2008 door enkele Big4 accountants die vonden dat er zaken moesten veranderen in de accountancy, ook qua personeelsbeleid. TIC begon als franchisegever en groeide later uit tot een serviceprovider met meer mogelijkheden van aansluiting. We proberen de transparantie en het fatsoen van de rechtgeaarde accountant door te laten werken in ons handelen. Dat geldt natuurlijk ook voor de marktplaats RegisterRA. We hebben deze marktplaats opgezet zodat vraag en aanbod naar de kennis van accountants snel en efficiënt kan worden gekoppeld.

Gelijke kenmerken gebruiken
In RegisterRA maken wij gebruik van de uniformiteit aan de basis. RA-professionals kunnen hun specifieke kennis en ervaring vastleggen voor alle belangrijke kenmerken van hun opleiding en ervaring. Of het er nu om gaat bij welk kantoor ze hebben gewerkt, wat hun hoogste functieniveau was of in welke sectoren ze ervaring hebben, het kan eenvoudig worden vastgelegd en opgezocht.
Maar ook andere criteria, zoals de beschikbaarheid, het gewenste tarief en de maximale reisafstand, kunnen zonder problemen gefilterd worden. Enkele geschikte kandidaten zijn dan snel gevonden. In een persoonlijk gesprek kan dan een uiteindelijke keuze worden gemaakt. Het wegvallen van intermediairs is daarom geen probleem. Vergeet ook niet dat alle accountants bij hun aanstelling al grondig zijn gescreend en dat er daarna veel aandacht is besteed aan technische en persoonlijke vaardigheden. Een ingewikkeld traject, waarbij vele CV’s moeten worden gescreend, resulterend in hoge bemiddelingskosten, wordt zo voorkomen.

Wat zijn de voordelen voor de gebruiker van RegisterRA
  • Door het wegvallen van bemiddelingskosten heb je als opdrachtgever ofwel een betere propositie naar kandidaten of je kunt scherper inkopen.
  • Omdat alle details van een profiel vastliggen kun je gemakkelijk een voorselectie maken. De eindselectie, die je meestal toch al zelf wilt doen, verandert niet.
  • Zelfstandige RA-Professionals werven op RegisterRa zelf actief naar opdrachten. Dit versterkt hun fiscale ondernemerschap en vermindert fiscale risico's (Wet DBA).
  • Dit geldt helemaal voor RA-Professionals die via de TIC-Community ondernemen; zij participeren immers in een collectief van ondernemers.
  • De tripartite opdrachtverlening via TIC biedt extra mogelijkheden bij mogelijke knelpunten voor opdrachtgevers die ontstaan door de criteria van  het fiscaal ondernemerschap van de TIC-Professionals. TIC kan als derde partij intermediair zijn bij vervanging, of bij de beoordeling van de kwaliteit van het werk. Ook betaalt de RA-Professional aantoonbaar voor zijn marketinginspanningen.   
  • Kandidaten die (nog) anoniem wensen te blijven kunnen via de service van TIC toch al worden bereikt.
  • Tenslotte kun je als opdrachtgever gedetailleerde of complexe zoekopdrachten bij TIC neerleggen.